Anvisningar  
Om Topelius
Fältskärns berättelser
 

Fältskärns berättelser


Historiens dramatiska ögonblick: »Tåget öfver Lilla Bält» ur Fältskärns berättelser, andra cykeln, sjunde upplagan. Illustration av Carl Larsson, Bonniers förlag 1883.
Fältskärns berättelser med Carl Larssons illustrationer började utkomma i häften 1883 på Bonniers förlag. Arbetet med de sammanlagt 350 teckningarna hade inletts 1878 och slutfördes 1884. Illustrationerna trycktes först som xylografier utförda på trästockar, men de enorma upplagorna och slitaget vid tryckningen gjorde att de med tiden delvis måste ersättas med streckteckningar för s.k. fototypier i metall.

Carl Larssons illustrationer gjorde Fältskärns berättelser till en klassiker i svensk bokkonst och bidrog till Topelius ställning som den mest populära historiska författaren i Sverige och Finland i slutet av 1800-talet.