Anvisningar  
Om Topelius
Fältskärns berättelser
 

Fältskärns berättelser


Historiens dramatiska ögonblick: »Tåget öfver Lilla Bält» ur Fältskärns berättelser, andra cykeln, sjunde upplagan. Illustration av Carl Larsson, Bonniers förlag 1883.
Fältskärns berättelser med Carl Larssons illustrationer började utkomma i häften 1883 på Bonniers förlag. Arbetet med de sammanlagt 350 teckningarna hade inletts 1878 och slutfördes 1884. Illustrationerna trycktes först som xylografier utförda på trästockar, men de enorma upplagorna och slitaget vid tryckningen gjorde att de med tiden delvis måste ersättas med streckteckningar för s.k. fototypier i metall.

Carl Larssons illustrationer gjorde Fältskärns berättelser till en klassiker i svensk bokkonst och bidrog till Topelius ställning som den mest populära historiska författaren i Sverige och Finland i slutet av 1800-talet.

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.