Anvisningar  
Om Topelius
 

För barn

Sagor

De fyra samlingarna med Topelius Sagor från 1847–1852 har ett litet format och ett oansenligt tryck, men är försedda med inklistrade litografiplanscher, färglagda för hand av författarens hustru Emilie Topelius. De två planscherna med sammanlagt åtta bildfält i Sagor 1847 är de första barnboksillustrationerna i Finland. De tre följande volymerna har fyra eller tre bildplanscher var. Första samlingens andra upplaga från 1860 är illustrerad med xylograferade teckningar av Alexandra Frosterus, en av de första kvinnliga konstnärerna i Finland.

 


Topelius Sagor I, som utkom 1847, illustrerades av hustrun Emilie som också färglade alla bilder för hand.

 

Det vanliga var att barnböckernas illustrationsplanscher eller färgomslag importerades färdiga, mestadels från Tyskland, så länge illustrationstrycket ännu var outvecklat i Finland och Sverige. Sådana importerade illustrationer användes i Barnträdgården, Topelius bearbetningar av Bröderna Grimms sagor, som utkom i Helsingfors 1853 med sex kolorerade planscher. Topelius översättning av Oskar Pletsch Barndomsbilder utkom i Stockholm 1862 och åtföljdes av 36 likaså importerade bilder. De »ljustryck af M. Scherer och H. Engler» som av förläggaren K.E. Holm i Helsingfors 1879 försågs med texer av Topelius och titeln En barndomsdag. Sex bilder ur verkligheten var också importgods.

 


En klassiker från andra upplagan av Sagor I 1860, »Kyrktuppen», med illustration av Alexandra Frosterus.

 

Läsning för barn 


»Snurran. Skämtsaga i fyra äfventyr», illustrerad av Topelius svärson J.A.G. Acke, ur Läsning för barn, åttonde boken, 1896.
De fyra första böckerna i serien Läsning för barn illustrerades sparsamt med träsnitt i sina första upplagor på Bonniers förlag 1865–1871. Bilderna var av August Malmström, känd folklivsmålare och bokillustratör i Sverige. (Malmström stod också för bilderna i en praktupplaga av Runebergs Fänrik Ståls sägner 1883.) För den fjärde bokens upplaga i Finland bidrog Albert Edelfelt med fem illustrationer. Den femte boken illustrerades av Malmström och Edelfelt tillsammans, den sjätte igen av Malmström ensam och den sjunde av Malmström tillsammans med Georg Stoopendaal från Sverige. Den åttonde och sista boken av Läsning för barn med visor, sagor och lekar utkom 1896 under den svenska bokkonstens uppgångstid. Malmström anlitades fortfarande, men också en yngre konstnärsgeneration: Topelius svärson J.A.G. Acke, Olle Hjortzberg och Nils Larsson.

 


»Skräddaren, som tråcklade hop Finland med Sverige» ur Läsning för barn, sjunde boken, 1891. Illustration av den svenske konstnären August Malmström.

 

Barnens sommar på landet


Dockorna Kunigunda och Laura i »Ångbåten Aura». Ur Barnens sommar på landet I, 1878, teckning av Alexandra Såltin.

Topelius verser i den tvådelade boken Barnens sommar på landet illustrerades med trettio teckningar av Alexandra Såltin och utgavs i Helsingfors 1878–1879.

Annas sommar – Annan kesä

Bildportföljen Annas sommar utgavs i Borgå 1895 på Werner Söderströms förlag. Det stora (377 mm x 500 mm) tvåspråkiga albumet innehåller färgtryck efter åtta akvareller av målarinnan Hanna Frosterus-Segerstråle. Topelius har skrivit åtta verser till verket och Kaarlo Forsman har översatt dessa till finska. Annas sommars förläggare Werner Söderström hade planerat verket till julförsäljningen, vilket Hufvudstadsbladet noterar den 15.12.1895: »Detta bildervärk i stora blad skall blifva en kärkommen julklapp, så mycket mer, som bilderna äro afsedda att efter julen, hängas upp på väggen till fröjd året om». Hanna Frosterus-Segerstråles speciella område inom konsten var barnen och hemmets värld, samt porträtt. Hon har också illustrerat flera böcker, bl.a. Runebergs Idyll och epigram från 1887 och utgivit egna sago- och berättelsesamlingar. Annas sommar – Annan kesä är den första bildportföljen i Finland som gjorts speciellt för barn.

 

 
Annas sommar innehåller bilder med motiv ur barns sommarfirande, bl.a. från stranden, midsommarfirande och i bärskogen. Versen till bildportföljens fjärde episod heter »På höängen».

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.