Anvisningar  
Om Topelius
 

Poesi

 

Topelius utgav fem diktsamlingar: Ljungblommor I–III (1845–1854), Nya Blad (1870) och Ljung (1889). Samlingarna utkom i ett stort antal upplagor och Topelius omarbetade många av dikterna efterhand. Topelius vers är påfallande klangfull och allitterationsrik, och många av hans dikter har fått stor spridning eftersom de tonsatts, t.ex. »Under Rönn och Syrén», »En sommardag i Kangasala», »Respolska». Utöver de lyriska dikterna skrev Topelius tillfällesdikter, psalmer och visor för barn. Hans lyriska produktion tillkom under sextio år; den första kända dikten är skriven 1833 då han var 15 år gammal. Till hans främsta inspirationskällor räknas J.L. Runeberg, C.J.L. Almqvist och F.M. Franzén.

Diktsamlingarna är mycket varierande till form och innehåll. Tematiskt spänner hans poesi över ett brett spektrum: naturskildringar, elegisk kärlekslyrik, religiös diktning, historiska ämnen och hyllningsdikter. I Ljungblommor är den svärmiska naturlyriken framträdande, och influenserna från finsk folkdiktning påfallande, som i dikten på runometer ovan. I Nya Blad och Ljung dominerar tillfällesdikterna, bland dem flera marscher (»Vasa marsch», »Åbo marsch» m.fl.), och en politisk och religiös tendens framträder. De senare samlingarna fick ett betydligt svalare mottagande än Ljungblommor, eftersom Topelius lyriska idiom då representerade ett passerat litterärt ideal.

Två idévärldar genomsyrar Topelius litterära verk: romantiken och kristendomen, och han förenar dem utan svårighet i sin diktning. Det romantiska syns i hans sätt att skildra naturen, människan och universum som en organisk helhet. Också influenserna från folkdikten är uttryck för det romantiska, liksom hänförelsen inför och personifieringen av naturen. Den kristna livssynen går som en underström i allt. Gud är alltings skapare och en allmakt som manifesterar sig som ljus, sanning, kärlek och renhet. De senare dikterna kom efterhand att få ett allt mer religiöst docerande tonfall.

 

Om psalmerna, se Topelius i toner.

Bibliografi över Topelius diktsamlingar

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.