Anvisningar  
Om utgåvan
 

Organisation och kontaktuppgifter

Redaktionen

Redaktionen för Zacharias Topelius Skrifter utför det konkreta arbetet med utgåvan.

Redaktionschef
Märtha Norrback, tfn (09) 618 77 175; 050 330 3321

Huvudredaktör
Pia Forssell, tfn (09) 618 77 212

Redaktörer
Pia Asp, tfn (09) 618 771 18
Pieter Claes, tfn (09) 618 772 69
Jens Grandell, tfn (09) 618 775 56
Carola Herberts, tfn (09) 618 77 512
Reeta Holopainen, tfn (09) 09 618 772 68
Eliel Kilpelä, tfn (09) 618 77 271
Henrik Knif, tfn (09) 618 77 516
Ina Krokfors, tfn (09) 618 77 510
Hanna Kurtén, tfn (09) 618 77 536
Sebastian Köhler, tfn (09) 618 772 32
Ida-Lotta Lind, tfn (09) 618 772 37
Anna Movall, tfn (09) 618 77 208
Magnus Nylund, tfn (09) 618 77 530
Katarina Pihlflyckt, (tjänstledig)

Grafiker
Antti Pokela, tfn (09) 618 77 567

Redaktionsrådet (2015–)

Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter leder den vetenskapliga planeringen för utgåvan och drar upp riktlinjerna för den redaktionella verksamheten.

Professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet (ordförande)
Docent Barbro Ståhle Sjönell, (Stockholms universitet), Svenska Vitterhetssamfundet
Universitetslektor Kerstin Thelander, Uppsala universitet
Docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet
Professor Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
Professor Anna-Maria Åström, Åbo Akademi
Huvudredaktören, fil. dr Pia Forssell, Svenska litteratursällskapet i Finland

Tidigare redaktionsråd

e-post till redaktionen: fornamn.efternamn(at)sls.fi

Postadress

PB 158, 00171 Helsingfors

Besöksadress

Snellmansgatan 13 A
Helsingfors