Anvisningar  

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

   Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

   Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.