Anvisningar  
Om utgåvan
 

Aikaisemmat toimitusneuvostot

Toimitusneuvosto 2008–2010

Professori Max Engman, Åbo Akademi (puheenjohtaja)
Prof.em. Clas Zilliacus, Åbo Akademi
Dosentti Barbro Ståhle Sjönell, Svenska Vitterhetssamfundet
Yliopistonlehtori Kerstin Thelander, Uppsalan yliopisto
Johtava editiotoimittaja Pia Forssell, Svenska litteratursällskapet i Finland
Projektipäällikkö Rainer Knapas, Kansalliskirjasto

Toimitusneuvosto 2011-2014 

Prof.em. Clas Zilliacus, Åbo Akademi (puheenjohtaja)
Dosentti Barbro Ståhle Sjönell, Svenska Vitterhetssamfundet
Yliopistonlehtori Kerstin Thelander, Uppsalan yliopisto
Dosentti Lars-Folke Landgrén, Helsingin yliopisto
Professori Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
Professori Anna-Maria Åström, Åbo Akademi
Päätoimittaja Pia Forssell, Svenska litteratursällskapet i Finland 

Toimitusneuvosto (2015–2018 )

Professori Henrik Meinander, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
Dosentti Lars-Folke Landgrén, Helsingin yliopisto
Professori Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
Dosentti Barbro Ståhle Sjönell, Svenska Vitterhetssamfundet
Yliopistonlehtori Kerstin Thelander, Uppsalan yliopisto
Professori Anna-Maria Åström, Åbo Akademi
Päätoimittaja Pia Forssell, Svenska litteratursällskapet i Finland

Takaisin yhteystietoihin

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.