Anvisningar  
Om utgåvan
Organisation och kontaktuppgifter
 

Tidigare redaktionsråd

  

Redaktionsrådet 2008–2010

Professor Max Engman, Åbo Akademi (ordförande)
Prof.em. Clas Zilliacus, Åbo Akademi
Docent Barbro Ståhle Sjönell, (Stockholms universitet), Svenska Vitterhetssamfundet
Universitetslektor Kerstin Thelander, Uppsala universitet
Ledande editionsredaktör Pia Forssell, Svenska litteratursällskapet i Finland
Projektchef Rainer Knapas, Nationalbiblioteket

Redaktionsrådet 2011–2013

Prof. em. Clas Zilliacus, Åbo Akademi (ordförande)
Docent Barbro Ståhle Sjönell, (Stockholms universitet), Svenska Vitterhetssamfundet
Universitetslektor Kerstin Thelander, Uppsala universitet
Docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet
Professor Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
Professor Anna-Maria Åström, Åbo Akademi
Huvudredaktören, fil. dr Pia Forssell, Svenska litteratursällskapet i Finland 

Tillbaka till kontaktuppgifterna