Anvisningar  
Faksimil i urval
 

Pienpainatteita

 

Joukahaisesta

ÄGER FINSKA FOLKET EN HISTORIE? – uppläst vid Österbottniska afdelningarnas årsfest den 9 November 1843 (Joukahainen, andra häftet 1845, s. 189–217)
faksimile

STUDENTSÅNGER (Joukahainen, tredje häftet 1848, s. 90–94)
faksimile

FINLANDS ÖDE (Joukahainen, fjärde häftet 1860, s. 147–150)
faksimile

WASA GYMNASISTERS SÅNG (Joukahainen, femte häftet 1864, s. 5–7)
faksimile

 

muita pienpainatteita

ALEKSANTERI II:sen MUISTO (1894, suom. Juhani Aho)
faksimile

DEN 15 MAJ 1856
faksimile

DET PROVIDENTIELA I VERLDSHISTORIEN
faksimile

VID KAPPSEGLINGSFESTEN I MARSTRAND d. 5 Juli 1862
faksimile

VID PROFESSOR J. L. RUNEBERGS GRAF, Sång af Finlands
Studenter den 12 Maj 1877
faksimile

VID SVENSKA FRUNTIMMERSSKOLANS INVIGNINGSFEST 29/9 1885
faksimile

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.