Hiittis
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Hiittis, 1847

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS