Turholm
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Turholm, 1846

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS