Degerö
Förstora bildenFörstora bilden
Erik Westerling, Degerö

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS

Förlagan finns inte bevarad