Utsigt vid Hoplaks gård
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Utsigt vid Hoplaks gård, 1846

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS

Förlagan finns inte bevarad. Enligt Magnus von Wrights dagbok utförd 1/8 1846 »efter en 1843 tagen teckning».