Feltlægens Historier. Gustav Adolf og Trediveaarskrigen
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Feltlægens Historier. Gustav Adolf og Trediveaarskrigen
(företal), övers. Fr. Winkel Horn, Köpenhamn: P.G. Philipsens Forlag 1894 (Fältskärns berättelser I). Illustrerad av Carl Larsson.