Feltlægens Historier. Gustav Adolf og Trediveaarskrigen
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Feltlægens Historier. Gustav Adolf og Trediveaarskrigen
övers. Fr. Winkel Horn, Köpenhamn: P.G. Philipsens Forlag 1894 (Fältskärns berättelser I).