Strömmings insaltning. Nylands skär
Förstora bildenFörstora bilden
Berndt Adolf Lindholm, Strömmings insaltning. Nylands skär

Stålstick
En Resa i Finland
SLS