Utsigt af Lovisa från öster
Förstora bildenFörstora bilden
Oscar Kleineh, Utsigt af Lovisa från öster

Stålstick
En Resa i Finland
SLS