Lönnbränneri. Scène från Lovisa skärgård
Förstora bildenFörstora bilden
Berndt Adolf Lindholm, Lönnbränneri. Scène från Lovisa skärgård

Stålstick
En Resa i Finland
SLS