Runeberg och Topelius
Runeberg och Topelius, 1913
Runeberg och Topelius. Kopia utan retusch utförd i april 1913 av Atelier Nyblin efter originalfotografi i Borgå. (SLS, SLSA 1160_452)