Runeberg och Topelius
Runeberg och Topelius, 1863
Runeberg och Topelius. Det är retuschören som har åstadkommit ryggstödet till Runebergs stol, genom skrapning och målning med svart tusch på glasnegativets fotografiska hinna. (SLS, SLSA 1160_447)