Topeliusporträtt efter V. Andrén (SLS)
Topeliusporträtt efter V. Andrén (SLS), 1879
Topeliusporträtt. Foto av grafikblad efter teckning av V. Andrén. (SLS, SLSA 801_145)