Gruppfoto av familjen Schalin
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Gruppfoto av familjen Schalin
Gruppfoto av familjen Schalin 5.8.1898. Johanna Sofia Schalin f. Topelius i mitten (1820–1913, syster till Topelius, make Lars Wilhelm Schalin). (SLS, SLSA 801_95)