Topelius på 80-års dagen
Topelius på 80-års dagen, 1898
Zacharias Topelius fotograferad på 80-årsdagen bland blomsterhyllningarna på Björkudden. Pojken i förgrunden är hans nioårige dotterson Paul Nyberg (1889–1968), som i vuxen ålder utgav morfaderns ungdomsdagböcker och några urval av hans korrespondens. Nyberg författade också en fortfarande användbar och lättillgänglig biografi över Topelius (1949). (SLS, SLSA 801_46)