Förrummet utanför Topelius arbetsrum på Björkudden
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Förrummet utanför Topelius arbetsrum på Björkudden, 1879
Förrummet utanför Zacharias Topelius arbetsrum på Björkudden, som syns genom den öppna dörren. (SLS, SLSA 801_42)