Manuskript till Julvisa (Gif mig ej glans ...)
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Manuskript till Julvisa (Gif mig ej glans ...)
Manuskriptet till Topelius »Julvisa» (Gif mig ej glans ...), daterat 1887. (Nationalbiblioteket)