Dagböcker
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Dagböcker
Topelius gjorde dagboksanteckningar i almanackor redan som tioåring. Dagböckerna blev efterhand allt mer utförliga. (Nationalbiblioteket, foto Janne Rentola)