Helsingfors Tidningar
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Helsingfors Tidningar
Topelius var redaktör för Helsingfors Tidningar i nästan tjugo år. Det finns ett nära samband mellan hans skönlitterära produktion och arbetet som redaktör.