Anteckning från Visby
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Anteckning från Visby
Topelius gjorde anteckningar på alla sina resor. I Visby tecknade han de olika medeltida husen. (Nationalbiblioteket, foto Janne Rentola)