Fredrik Cygnæus och Topelius på majfesten 1848
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Fredrik Cygnæus och Topelius på majfesten 1848
Fredrik Cygnæus och Zacharias Topelius på den berömda majfesten 1848, som Topelius också återgav i ett stämningsfullt tidningsreportage. Karikatyr av August Mannerheim. (Museiverket)