»Söderom Östersjön»
Ladda ner bildenLadda ner bilden
»Söderom Östersjön»
Z. Topelius fotograferad i Paris 1856. (SLS)