Välskärin kertomuksia
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Välskärin kertomuksia
Topelius romaner påverkade generationers uppfattning av stormaktstidens och frihetstidens historia. Juhani Ahos översättning av Fältskärns berättelser utkom åren 1896–1898, här den sjätte upplagan från 1949.