Fältskärns berättelser
Ladda ner bildenLadda ner bilden
Fältskärns berättelser
Historiens dramatiska ögonblick: »Tåget öfver Lilla Bält» ur Fältskärns berättelser, första cykeln, sjunde upplagan, 1883. Illustration av Carl Larsson.