Savolaxare och Karelare
Förstora bildenFörstora bilden
Pehr Adolf Kruskopf, Savolaxare och Karelare, 1844

Blyerts, 17 × 21,5 / 14,5 × 20,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket 2496:2.