Österbottningar
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Österbottningar

Blyerts, 16,5 × 21 / 20,5 × 13 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:58).