Morea
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Morea

Blyerts, 20,5 × 25,5 / 14,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:54).