Lintulaks 6½ mil från Saarijärvi kyrka
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Lintulaks 6½ mil från Saarijärvi kyrka

Blyerts, 21 × 26,5 / 13× 20,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:46).