Tyrvis kyrka
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Tyrvis kyrka

Blyerts, 21 × 26,5 / 12,5 × 20,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:42).