Jämsä
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Jämsä

Blyerts, 21 × 26,5 / 13 × 20,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:35).