Wexiö
Förstora bildenFörstora bilden
Adolf Lindeström, Wexiö

Blyerts, 17 × 25,5 / 13 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:31).