Utsigt i Tenala
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Utsigt i Tenala

Blyerts, 17 × 26,5 / 12,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:28).