Sundholm. Nykorko socken
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Sundholm. Nykorko socken

Blyerts, 22 × 27,5 / 12,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:27).