Prestkulla
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Prestkulla, 1847

Blyerts, 15,5 × 24,5 / 12,5 × 20,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:23).

Enligt von Wrights dagbok utförd i Helsingfors i september 1847 efter skisser gjorda på stället 13–14/8 1846.