Lottila
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Lottila, 1847

Blyerts, 17 × 26,5 / 12,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:22).

Enligt von Wrights dagbok utförd i Helsingfors i september 1847 efter på stället 3–4/9 1846 gjorda skisser.