Kulju
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Kulju, 1846

Blyerts, 17 × 26,5 / 12,5 × 20,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:20).

Enligt von Wrights dagbok utförd 12–13/9 1846, efter skisser gjorda på platsen.