Tawastland. Jockis bruk i Tammela socken
Förstora bildenFörstora bilden
Adolf Lindeström, Tawastland. Jockis bruk i Tammela socken

Blyerts, 19 × 25,5 / 14,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:18).