Jockis. (Tavastland)
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Jockis. (Tavastland), 1846

Blyerts, 13 × 20,5 / 12,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:17).

Enligt Magnus von Wrights dagbok är teckningen utförd utgående från skiss gjord på stället 20/8 1846.