Kronoborgs slott
Förstora bildenFörstora bilden
Adolf Lindeström, Kronoborgs slott

Blyerts, 19 × 25,5 cm / 14,5 × 20,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:13).