Fredrikshamn
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Fredrikshamn

Blyerts, 20 × 25,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:5).