Christinestad
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Christinestad

Blyerts, 21 × 27 / 13 × 20,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:4).