Hiittis
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Hiittis

Blyerts, bildfältet 12,5 × 20 cm
Konstmuseet Ateneum (A I 636:21).

Enligt Magnus von Wrights dagbok utförd i september 1847 i Helsingfors efter en på stället 18/9 1846 »i förbifarten» gjord skiss.