Ratula
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Ratula

Blyerts, bildfältet 13 × 20,5 cm
Konstmuseet Ateneum (A I 636:12).

Påskrift: »Acker» [åker], som förklaring till fältet mellan stranden och byggnaderna.