Ekenäs
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Ekenäs

Blyerts, 15 × 21 / 12,5 × 20,5 cm
Konstmuseet Ateneum (A II 838:11).

Enligt Magnus von Wrights dagbok utförde han teckningen i september 1846 i Helsingfors efter skisser gjorda på platsen 11/8 1846.